saga catalán

Registrar saga.com

Información sobre saga

Separación en sílabas de saga

sa-ga

  • Está formada por 2 sílabas y 4 letras.
  • saga es una palabra llana o grave, ya que su sílaba tónica recae sobre la penúltima sílaba.
  • saga es una palabra bisílaba, ya que tiene dos sílabas .

¿Lleva tilde saga?

Saga no lleva tilde.

Palabras que riman con saga

¿Buscas más rimas para saga? Prueba nuestro buscador de rimas.

Palabras que riman con saga de 2 sílabas

aga, baga, caga, daga, triaga, jaga, llaga, plaga, màlaga, maga, paga, raga, braga, draga, Fraga, fraga, Praga, traga, vaga, nyaga, Gonçaga

Palabras que riman con saga de 3 sílabas

embaga, tumbaga, obaga, indaga, rufaga, andròfaga, antòfaga, biòfaga, carpòfaga, copròfaga, fitòfaga, geòfaga, litòfaga, macròfaga, micòfaga, micròfaga, monòfaga, necròfaga, omòfaga, rizòfaga, sapròfaga, xilòfaga, zoòfaga, Aliaga, embriaga, atziaga, ajaga, subjaga, alaga, complaga, desplaga, amaga, llimaga, bisnaga, apaga, propaga, despaga, embraga, baldraga, nàufraga, naufraga, sufraga, lloraga, moraga, abstraga, atraga, bestraga, contraga, detraga, distraga, extraga, lletraga, retraga, sostraga, sotraga, assaga, nissaga, ressaga, ostaga, divaga, desvaga, reixaga, manyaga

Palabras que riman con saga de 4 sílabas

Inglabaga, Vilardaga, polífaga, acantòfaga, acridòfaga, antropòfaga, balanòfaga, entomòfaga, escatòfaga, galactòfaga, hematòfaga, ictiòfaga, mirmecòfaga, desembriaga, afalaga, bufalaga, argelaga, Argelaga, argilaga, verdolaga, desamaga, bastanaga, bufanaga, pastanaga, bestenaga, esbornaga, sobrepaga, desembraga, falsabraga, embaldraga, saxífraga, retrotraga, reressaga, extravaga, antivaga, apaivaga, Albinyaga, amanyaga, ziga-zaga

Palabras que riman con saga de 6 sílabas

baliga-balaga