-achón

Comprar -achon.com

Significado de -achón

-achón.

1. suf. V. -ón1.

Información sobre -achón

  • Idiomas en los que se utiliza -achón:

    (pulsa el botón para escuchar su pronunciación)

Separación en sílabas de -achón

a-chón

  • Está formada por 2 sílabas y 6 letras.
  • -achón es una palabra aguda, ya que su sílaba tónica recae sobre la última sílaba.
  • -achón es una palabra bisílaba, ya que tiene dos sílabas .

¿Lleva tilde -achón?

-achón lleva tilde en la primera "o"

Las palabras sobreesdrújulas siempre llevan tilde.

Palabras que riman con -achón

Atención! Por rendimiento, sólo se muestran las primeras 250 rimas de -achón. Si necesitas buscar más palabras que rimen con -achón, prueba a realizar una búsqueda mediante nuestro buscador de rimas.

Palabras que riman con -achón de 1 sílabas

-ón, gaón, flaón

Palabras que riman con -achón de 2 sílabas

licaón, faraón, carraón, Gabón, chabón, habón, jabón, rabón, trabón, tabón, cebón, ibón, ceibón, gibón, libón, bribón, silbón, ambón, cambón, chambón, lambón, bembón, timbón, bombón, trombón, tumbón, zumbón, rumbón, sobón, carbón, barbón, garbón, turbón, bubón, jubón, bacón, facón, chacón, lacón, flacón, macón, pacón, sacón, tacón, yacón, secón, -icón, picón, balcón, falcón, halcón, ancón, cancón, chancón, trancón, zancón, rincón, hincón, Concón, roncón, concón, troncón, bocón, chocón, jocón, tocón, arcón, barcón, carcón, charcón, circón, zircón, horcón, morcón, gascón, rascón, vascón, chascón, pascón, chiscón, ciscón, moscón, roscón, coscón, buscón, diucón, Pucón, azcón, pazcón, Adón, ladón, radón, Abdón, ledón, bidón, lidón, pidón, bridón, vidón, baldón, faldón, galdón, tildón, roldón, blandón, andón, grandón, mandón, pendón, tendón, prendón, rendón, lindón, condón, fondón, hondón, rondón

Palabras que riman con -achón de 3 sílabas

ilercaón, aldabón, eslabón, estrabón, cartabón, estabón, guayabón, ceribón, cachimbón, turumbón, escobón, atisbón, tabacón, zafacón, machacón, guajacón, yanacón, Zipacón, empacón, atracón, barracón, carracón, Susacón, butacón, patacón, estacón, petacón, malecón, mantecón, cibicón, Rubicón, tabicón, hocicón, mojicón, helicón, replicón, Helicón, talicón, cronicón, salpicón, trompicón, maricón, borricón, pericón, criticón, meticón, misticón, practicón, lexicón, jabalcón, revolcón, pollancón, arrancón, carlancón, mozancón, palancón, vejancón, arencón, palencón, toloncón, sofocón, colocón, Nemocón, escrocón, pontocón, abarcón, azarcón, asturcón, tarascón, lambiscón, torniscón, machucón, alucón, besucón, bravucón, agadón, celadón, anadón, espadón, paradón, cansadón, aguadón, azadón, cañadón, alcedón, macedón, cariedón, celedón, comedón, sepedón, sipedón, edredón, paredón, teredón, subidón, almidón, espaldón, filandón, lacandón, macandón, pirandón, remendón, fachendón, pelendón, querendón, revendón, corindón, respondón, dorondón

Palabras que riman con -achón de 4 sílabas

archibribón, basilicón, bobalicón, catalicón, catolicón, altaricón, altiricón, politicón, simpaticón, emoticón, almohadón, amoladón, cotiledón, sobretendón

Palabras que riman con -achón de 5 sílabas

diacatolicón, estomaticón, verdeceladón, acotiledón, dicotiledón, verdeceledón

Palabras que riman con -achón de 6 sílabas

monocotiledón