adober

substantiu

Persona que té per ofici adobar pells, o convertir-les en cuir mitjançant l'ús del... Leer más »

adroguer

substantiu

Persona que ven al detall queviures (aliments i articles per a la llar) d'una botiga... Leer más »

adúlter

substantiu
  1. Qui comet adulteri: un cònjuge que té relacions sexuals amb un no cònjuge
  2. Un adúlter
... Leer más »